(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Actes

Actes de presència


Presència

Les actes de presència acrediten la realitat o veritat del fet que les motiven, el lliurament o la remissió de documents, efectes, diners o altres objectes materials a terceres persones, tota mena de requeriments, els oferiments de pagament, el fet de l’existència d’una persona, l’exhibició als notaris de documents o objectes amb la finalitat que, una vegada examinats, els descriguin segons la seva percepció i la realització d’una subhasta.

Els notaris redacten l’acta segons allò que veuen i perceben amb els seus propis sentits, i hi fan constar els detalls o les circumstàncies que sol·licitin les persones compareixents.

A les actes de remissió de documents els notaris acrediten el contingut del document, la data del lliurament al funcionari de correus o al treballador del servei de missatgeria i, si és el cas, l’expedició del corresponent resguard i el justificant de la recepció. Al document tramès hi queda sempre constància de la intervenció notarial (art. 64 LN).

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81