(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Actes

Actes de dipòsit


Dipòsit

Els notaris poden rebre en dipòsit documents, objectes i numerari. El dipòsit en numerari ha de ser obligatòriament ingressat a l'Autoritat Financera Andorrana (abans INAF), a nom del notari, en un termini màxim de dos dies hàbils. Aquest dipòsit no merita interessos.

La devolució del dipòsit es fa constar a l'acta i la signen el notari i la persona a qui es faci la devolució, sigui el mateix dipositant, sigui la persona apoderada per ell, sigui un tercer destinatari.

Quan el dipòsit s'hagi constituït sota condició i a favor d'una altra persona, el notari no fa la devolució si no se li acredita el compliment de la condició establerta (art. 68 LN)

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81