(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Recull Legislatiu

Recull Legislatiu


1 Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

2 Tributs

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries Llei de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte Llei 11-2013 de modificació de la Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Llei 10/2014 de 3 de juny de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012 de 21-06-2012 de l’Impost General Indirecte Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a) Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats Llei de bases de l'ordenament tributari Llei 22/2011, de 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012

 

3 Societats

Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats

 

4 Altres

Edicte publicació honoraris notarials Decret legislatiu del 07/01/2009, text refós de l'articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30/06, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20/11 Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat Llei 46/2014 de la successió per causa de mort Decret de modificacio del Reglament urbanistic Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diner s o valors producte de la delinqüència internacional Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a) Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques

 

5 Jurisprudència civil

Consell Superior de la Justícia d'Andorra - Jurisprudència civil

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81