(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h Dilluns-divendres

Cost de l'operació

Cost de l'operació


Els imports resultants inclouen els honoraris notarials (BOPA núm. 24 de 17-05-2000) amb l'increment del 4,5% en concepte d'Impost General Indirecte (BOPA núm. 33 de 18-07-2012).

1 Documents de quantia (no introduir signes de puntuació pels milers)

Compra-venda, Donació i altres


Préstec/crèdit (immediatament posterior a una compra-venda)

Reducció del 50% sobre els honoraris del préstec/crèdit

Préstec/crèdit (sense compra-venda immediatament anterior)

Sense reducció

Carta de pagament i cancel·lació d'hipoteca

2 Documents sense quantia

Constitució de societat

Societat anònima (**)
amb capital social superior a 108.182.- €
596,65 €
document de quantia
Taxa inscripció SA
Xec bancari nominatiu (Notaria Estañol)
1.480,54 €

Societat responsabilitat limitada (**)
amb capital social superior a 68.115.- €
471,04 €
document de quantia
Taxa inscripció SL
Xec bancari nominatiu (Notaria Estañol)
1.016,67 €

Modificació d'estatuts

Qualsevol article o totalitat dels estatuts (**)
188,41 €
Capital social per sobre del mínim legal (**)
Capital social superior a 6.010,12€ merita els mateixos honoraris de documents de quantia.
document de quantia

Poders generals i especials

94,21 €

Poders per a plets

Poders: si hi ha més de 2 poderdants 18,84 € per cadascun d'excés / si hi ha més de 5 apoderats 3,15 € per cadascun d'excés.
62,80 €

Revocació de poders

Revocació de poders: més Diligència (31,40 €) si es comunica la revocació a la notaria. Si es comunica la revocació per carta certificada amb AR (diligència 31,40 €) més nota de revocació (correus o missatger)
62,80 €

Extinció de societat (**)

219,82 €

Testament codicil

94,21 €

Certificat de darreres voluntats

31,40 €

Actes de

Presència (acta + 1 hora desplaçament + diligència)
232,38 €
+1,46 € / fotografia
Referència
94,21 €
Protocol·lització
125,61 €
Per cada full que excedeixi de 10
0,63 €
Còpies suplementàries notaria (autèntica/simple)
Plànols format DIN A-3 (2,19 €) per plànol més plòter, si té més de 25 fulls (31,40 €)
18,84 € / 6,28 €
Còpies suplementàries Cambra notaris (autèntica/simple)
Plànols format DIN A-3 (3,15 €) per plànol més plòter.
47,11 € / 6,28 €
Còpies suplementàries Cambra notaris (autèntica/simple)
Plànols format DIN A-3 (3,15 €) per plànol més plòter.
47,11 € / 6,28 €
**suplement per còpia que excedeixi el nombre d'atorgants
18,84 €
Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81