Préstec/crèdit sense compra-venda immediatament anterior

       

Sense reducció