Certificat de darreres voluntats Imprimeix

El Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat es troba a càrrec de la Cambra de Notaris, que és l’encarregada de la seva gestió i manteniment (art. 24 RN).

Per a obtenir el certificat de darreres voluntats només es necessita el certificat de defunció. 

Article 22 RN

Certificacions del Registre

El notari només pot expedir certificacions del que resulti del Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat en els casos següents:

a) Quan la petició sigui formulada per l'autoritat judicial.

b) Quan la petició sigui formulada pels mateixos atorgants, personalment o per mitjà d'un mandatari amb poder especial per a aquest acte i autoritzat per notari.

c) Quan la petició sigui d'una persona, degudament identificada a efectes d'interès legítim, que acrediti mitjançant certificat oficial la defunció d'aquella de qui vulgui conèixer si consta inscrit algun acte de darrera voluntat.

No obstant, amb la doble finalitat d’assolir la màxima seguretat i corroborar la vigència dels instruments atorgats a Andorra així com d’altra banda amb la de garantir la confidencialitat de tot allò disposat pel testador que ja hagi pogut haver quedat revocat o modificat per actes atorgats fora del Principat, si el difunt era estranger, caldrà presentar, a més, un certificat de darreres voluntats lliurat pel Registre del país de la nacionalitat del difunt i també pel del país de la seva darrera residència, si no coincidien.

Darrera actualització de dimarts, 21 de juny de 2011 08:31