Llei d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Imprimeix

Aprovada la nova Llei d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.

El dia 19 de juliol de 2012 va entrar en vigor la nova Llei d'inversió estrangera, que suposa la base legal per a l'obertura econòmica del país, tot possibilitant als nacionals la projecció internacional de les empreses andorranes i als estrangers la seva implantació al Principat.

Amb algunes particularitats, i entre d'altres, aquesta llei dóna el caràcter d’inversió estrangera a les adquisicions de béns immobles o d’accions o participacions socials quan els estrangers no puguin acreditar la seva residència al Principat. En conseqüència, reben la mateixa consideració les operacions efectuades per estrangers residents (qualsevol que sigui l’antiguitat de la seva residència) que les realitzades pels nacionals.

També es consideren inversions estrangeres les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot igual o superior al 50%.

Per tant:

1) Béns immobles:

Tots els andorrans i residents (a excepció dels titulars d’una autorització de residència temporal) poden adquirir immobles sense cap tipus de limitació.

Els no residents també poden adquirir béns immobles sense cap tipus de limitació, per bé que necessitaran obtenir autorització administrativa prèvia.

Com a excepció, es manté la limitació respecte l'adquisició de locals comercials per part de persones jurídiques de nacionalitat estrangera, que només es poden adquirir als efectes de desenvolupar-hi la seva activitat.

2) Accions o participacions socials:

Tots els andorrans i residents (a excepció dels titulars d’una autorització de residència temporal) poden adquirir accions o participacions socials sense cap tipus de limitació.

Els no residents també poden adquirir accions o participacions socials sense cap tipus de limitació, per bé que necessitaran obtenir autorització administrativa prèvia quan com a resultat de l'adquisició tinguin, directa o indirectament, una participació superior al 10% del capital o dels drets de vot.


Text legal aprovat: Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra


Els no-residents poden adquirir béns immobles, prèvia autorització administrativa, sense cap tipus de limitació en el nombre vivendes, places d’aparcament i trasters o similars, locals comercials (*), així com tampoc existeix cap limitació en el nombre i superfície de parcel·les de terreny o xalets.
Darrera actualització de dilluns, 27 d'agost de 2012 10:34